Activitate științifică

Autor a două tratate academice și a peste 40 de monografii și articole în domeniul dreptului comerțului internațional, dreptului internațional privat și dreptului civil, publicate în România și în străinătate.

Tratate academice publicate în România (ultimele ediții):

  • Drept internațional privat. Tratat (780 p.), Editura C.H. Beck, București, 2013
  • Dreptul comerțului internațional. Tratat. Partea generală (719 p.) și Partea specială (457 p.), Editura Universul Juridic, București, 2017

Cele mai importante lucrări publicate în străinătate (ultimele ediții):

  • Capitolul “România” în “Legal Aspects of Doing Business in Europe”, publicat de Kluwer Law and Taxation Publishers, S.U.A., Supplement 9 din Internațional Business Series, editat de Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, 1998.
  • Raport național pentru “Romania”, în “Ghidul privind Regulile Naționale de Procedură pentru Recunoașterea și Executarea Sentințelor Arbitrale Străine potrivit Convenției de la New York din 1958”, editat de Buletinul Curții Internaționale de Arbitraj a CCI, vol. 23/Special Supplement – 2012, publicat în 2013.
  • “Doing Business in Romania”, în Comparative Law Yearbook of International Business, vol. 35/2013, p. 59 – 110, publicată de Wolters Kluwer – Law and Business Publishing House, sub egida Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, publicată în 2013 (coautor).
  • “Corporations and Partnerships in Romania”, în “International Encyclopaedia of Laws”, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2014 (coautor).
  • ”The Applicable Law in International Arbitration”, în Arbitration in Romania: A Practitioner’s Guide, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2016 (coautor).
  • ”Private International Law in Romania”, în “International Encyclopaedia of Laws”, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2016 (autor general și coordonator).

Conferințe susținute în România și în străinătate (S.U.A., Marea Britanie, Belgia, Finlanda, Danemarca etc.), în domeniul dreptului comerțului internațional.

Avize juridice pentru beneficiari români și străini (bănci, societăți comerciale și persoane fizice din Europa, America etc.). Co-autor al proiectului Codului de Comerț Exterior al României (1979/1986).

Expert privind dreptul român pentru instanțe de judecată și curți de arbitraj din străinătate (de exemplu, curți de arbitraj de la Londra, Curtea de Apel de la Londra, Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale din Paris, arbitraje UNCITRAL la Paris, Londra, Geneva, Viena etc.)

Membru al Consiliului Științific la Revistei Române de Arbitraj, editate de Curtea de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2007)

Membru al Colegiului Științific al Revistei de Drept Maritim, editată de Editura Universul Juridic (din 2010)