Formația profesională

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

  • Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, Secția Juridică (1975), ca șef de promoție, cu Diplomă de Merit.
  • Doctor în Drept (1982). Domeniul tezei de doctorat: arbitrajul comercial internațional.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

  • Profesor universitar (din 1998), Conferențiar universitar (1993-1998), Lector universitar (1990-1993), Asistent universitar (1978-1990) la Facultatea de Drept a Universității din București.
  • Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității ”Nicolae Titulescu” din București (din 1990). Membru fondator al Universității.
  • Disciplinele de învățământ: dreptul comerțului internațional și drept internațional privat (la nivel de licență), contracte comerciale internaționale și arbitraj internațional (la nivel de master, în limbile română și engleză).
  • Conducător de doctorat în domeniul dreptului comerțului internațional, dreptului internațional privat și arbitrajului internațional (din 2000).
  • Membru al Senatului Universității din București (2004 – 2008).
  • Șeful catedrei de drept privat din Facultatea de Drept (1998 – 2006).
  • Membru al Comisiei de analiză a contestațiilor privind titlurile academice și științifice din cadrul Ministerului Educației (2007 – 2011).