Avocat și fost Judecător

Avocat, membru al Baroului București (din 1990), cu drept de reprezentare la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională. Specializat în dreptul comerțului internațional (societăți, contracte, titluri de valoare, operațiuni bancare, arbitraj internațional și orice tip de litigii internaționale), dreptul internațional privat și drept civil. Nominalizat pe lista de avocați a Ambasadei S.U.A. la București.

Fost judecător la judecătoriile sectoarelor 2 și 5 din București (1975-1978). Clasificat primul pe țară la examenul pentru dobândirea calității de judecător definitiv (1977).